Bildiri Özetleri

P-GA
PEROPERATİF OPİOİD KULLANIMININ GENEL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİLERDE STRES YANIT ÜZERİNE ETKİSİ


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..