Bildiri Özetleri

S
HİPERTANSİF HASTALARDA LARİNGOSKOPİ VE ENTÜBASYONA KARŞI GELİŞEN HEMODİNAMİK YANITIN BASKILANMASINDA DEKSMEDETOMİDİN VE ESMOLOLÜN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..