Bildiri Özetleri

P
AÇIK KALP CERRAHİSİNDE SEVOFLURAN,PROPOFOL VE MİDAZOLAM ANESTEZİSİNİN NEAR İNFRARED SPEKTROFOTOMETRİ(NIRS) İLE SEREBRAL OKSİJEN SATURASYONUNA VE POSTOPERATİF DÖNEMDE NÖROKOGNİTİF FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..