Bildiri Özetleri

P
TORAKOTOMİ SONRASI AĞRI TEDAVİSİNDE; MORFİN İLE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ VE DEVAMLI İNFÜZYONUN KARŞİLAŞTIRILMASI


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..