Bildiri Özetleri

P
GENEL ANESTEZI SIRASINDA UYGULANAN ENDOTRAKEAL ENTÜBASYONA BAĞLI BOĞAZ AĞRISI SIKLIĞI VE OLASI NEDENLERI


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..