Bildiri Özetleri

P
LANDMARK REHBERLI INTERNAL JUGULER VEN KANÜLASYONUNDA NÖTRAL POZISYON BAŞIN ROTASYONU KADAR ETKIN MIDIR? RANDOMIZE KONTROLLÜ KLINIK ÇALIŞMA.


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..