Bildiri Özetleri

S-19
Pediatrik olgularda subglottik çap ile endotrakeal tüp çapı arasındaki farkın postoperatif havayolu komplikasyonları üzerine etkisi


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..