Bildiri Özetleri

S
PEDIATRIK HASTALARDA ULTRASON KLAVUZLUĞUNDA TRANSVERSUS ABDOMINIS PLANE BLOĞU: YARA İNFILTRASYONU ILE RANDOMIZE KARŞILAŞTIRMALI ÇALIŞMA


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..