Bildiri Özetleri

S-44
Kardiyopulmoner bypass ile açık kalp cerrahisi uygulanan hastalarda orta ve hafif hipoterminin Serum Nöron Spesifik Enolaz (NSE) ve S 100-beta düzeyleri ile Near-Infrared Spectroscopy (NIRS) üzerine etkilerinin karşılaştırılması


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..