Bildiri Özetleri

P-008
Anafilaksi riski olan hastada anestezi ve cerrahi yönetimi: Hasta güvenliği ve alternatif aksiller brakiyal pleksus blok uygulaması


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..