Bildiri Özetleri

P-014
Tiroid cerrahisinde, bilateral yüzeyel servikal pleksus bloğu ile bilateral büyük oksipital sinir bloğu kombinasyonu analjezik etkinliği, tek başına bilateral yüzeyel servikal pleksus bloğuna göre yüksektir: Randomize kontrollü çalışma


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..