Bildiri Özetleri

P-040
Preoperatif Anksiyetenin İntraoperatif ve Postoperatif İlk Analjezik Tüketimine Etkisi


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..