Bildiri Özetleri

P-040
Pedı·atrı·k premedı·kasyonda uygulanan oral mı·dazolam ve mı·dazolam-ketamı·n bı·rlı·ktelı·ğı·nı·n perı·operatı·f etkı·lerı·nı·n karşılaştırılması


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..