Bildiri Özetleri

P-005
Diabetes Mellitus Tanılı Hastalarda, Aksiller Brakial Pleksus Blok Süresi Sağlıklı Kontrollerden Daha Uzundur: Prospektif Gözlemsel Çalışma


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..