Bildiri Özetleri

YD-02
Intraartiküler Deksmedetomidin Kullanımının Rat Eklem Kartilajı ve Sinovyumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..