Bildiri Özetleri

YK-03
Modifiye Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonunda Yüzeyel Serratus Plan Bloğunun Analjezik Etkinliğinin Araştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..