Bildiri Özetleri

YK-05
Diz artroplastisinde turnike basıncı ayarlanmasında ekstremite oklüzyon basıncı saptama ya da arteriyel oklüzyon basıncı hesaplama yöntemi? Prospektif, randomize, çift kör bir çalışma


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..