Bildiri Özetleri

S-13
Ultrason eşliğinde uygulanan büyük aurikuler sinir blokajı ve yüzeyel servikal pleksus blokajının tympanomastoid cerrahisi sonrası analjezik etkinliğinin karşılaştırılması


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..