Bildiri Özetleri

S-34
Çocuklarda sünnet cerrahisi sonrası ağrı kontrolünde kaudal blok ile penil bloğun karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..