Bildiri Özetleri

P-013
3-6 Yaş Arası İnguinal Herni Operasyonu Uygulanan Hastalarda İntraoperatif Sistemik Analjezi İle USG-eşliğinde Uygulanan Rejyonel Anestezi Yöntemlerinin Postoperatif Ağrı Üzerine Etkilerinin Retrospektif Değerlendirilmesi


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..