Bildiri Özetleri

P-024
Konjenital Subglottik Stenozu Olan Pediatrik Olguda Trakeal Rezeksiyon Sonrası Uç Uca Anastamoz Operasyonunda Anestezi Yönetimi: Olgu Sunumu


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..