Bildiri Özetleri

P-052
Yoğun Bakım Kalça Kırığı Hastalarında Nötrofil Lenfosit Oranının Postoperatif Erken Dönem Mortaliteye Etkisi


Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..