Bildiri Özetleri

P-039
anestezide hasta güvenliği

Semih Aydemir1, Metin Kılınç2

1atatürk göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma hastanesi
2ergani devlet hastanesi


Ameliyathane odalarındaki atık gaz tahliye sistemi ile atık gazlar ortamdan uzaklaştırılır. Atık gaz tahliye sisteminin ventüri ve pompalı olmak üzere farklı çeşitleri vardır.Rutin olarak bu sistemlerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Kontroller sonrası firma tarafından vaka alınabileceği söylenmesi üzerine ameliyathane tekrar kullanılmaya başlandı. OLGU 1: 23 yaşında erkek hasta; inguinal herni nedeni ile elektif olarak operasyona alındı. Kontroller yapıldıktan sonra; monitörize edilen hastaya genel anestezik ve kas gevşetici uygulanarak entübe edildi. Anestezi cıhazına bağlanarak takibine başlandı. İşlemin 15. Dakikasında, hastada bradikardi ve hipotansiyon gelişti. Makine ile havalandırılamaması üzerine, ambu ya geçildi.Cerrah ile görüşülerek operasyon sonlandırıldı. Antidot uygulanan hasta ekstübe edilerek takibine devam edildi. Hemodinamisi stabil olması üzerine servise nakil edildi. OLGU 2: 13 yaşında erkek hasta; femur kırığı nedeni ile elektif olarak operasyona alındı. İndüksiyon sonrası hasta havalandırılamadı. Balon dolmaması üzerine, yeni yapılan atık gaz sisteminde sorun olabileceği düşünülerek atık gaz sisteminin jak ile bağlantısını kesİldi.Balon dolmaya ve hasta havalanmaya başladı. Hemodinamisi stabil olan hasta entübe edilerek işleme alındı. İşlem sonrası uyandırılan hastanın hemodinamisi ve bilinç düzeyinin normal olması üzerine servise nakli sağlandı. Ameliyathanede; 3. Vakada da sorun yaşanması üzerine yeni vakalar ameliyathaneye alınmadı. Atık gaz tahliye sitemini değerlendirmek için gelen farklı bir servisin yaptığı incelemede; ventüri atık gaz sistemindeki hava basınç emiş gücü değerlerinin standartların çok üstünde olduğu tespit edildi.Bunun sonucunda da; oksijen dahil tüm gaz sisteminin hızlı bir şekilde uzaklaştırdığı için, hastanın havalandırlamadığı kanaatine varıldı. Sonuç olarak; Hasta güvenliği anestezi pratiğinin önemli bir parçasıdır.İyi bir alt yapısı olan,gelişmiş cıhazlarla donatılmış ameliyathanede, bilgili ve deneyimli ekip tarafından, ameliyattan önce değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar yapılmış hastaya, standartlara uygun şartlarda ve uygun bir anestezi ile birlikte güvenliği arttırmada kanıtlanmış yöntemlerle hasta güvenliği en üst düzeyde sağlanır. Bu nedenle; hasta ve çalışanlar için risk oluşturabilecek sorunlar ile karşılaştığımızda, sistemler hızlı bir şekilde gözden geçirilmelidir.  Yazdır        Kabul Yazısı