Bildiri Özetleri

P-041
Herediter Anjioödem Tanılı Hastada Anestezi Yaklaşımı

Mehmet Kandilcik, Deniz Çakır, Cengizhan Yavuz, Gözen Öksüz, Bora Bilal, Hafize Öksüz

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Herediter anjioödem (HAÖ) C1 esteraz inhibitörü eksikliğine bağlı gelişen, ekstremiteler, yüz, gövde, nefes borusu ve iç organlarda tekrarlatıcı ödem ile kendini gösteren otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. En sık üst ekstremiteler ve orofarinks, daha az sıklıkla gövde ve alt ekstremiteler tutulur. Travma, stres, enfeksiyon, hormon düzeylerinde dalgalanmalar HAÖ ataklarını tetikler. Bu olgu sunumunda posterior spinal enstrümantasyon(PSE) cerrahisi yapılan 28 yaşında erkek herediter anjioödemli bir hastaya uygulanan anestezi yaklaşımı sunulmuştur. Preoperatif anestezi değerlendirmesi yapılan hastanın on günde bir anjioödem atakları geçirdiği, dermatoloji kliniğince takipli ve C1 esteraz inhibitörü (CINRYZE) kullandığı öğrenildi. Hastanın asetilsalisilik asit, aspartam, tramadol ve voltaren allerjisi olduğu bilgisi edinildi. Yazılı onamı alınan hastaya operasyonun hemen öncesinde dermatoloji kliniğince C1 esteraz inhibitörü (CINRYZE) 2x500 IU yapıldı. Rutin monitorizasyonu yapılan hastanın EKG’sinde sinüs ritminde ve non-invaziv arteriyal kan basınç ölçümünün:100/50 mmHg nabızının 70 atım/dakika olduğu görüldü. Hastanın genel anestezi indüksiyonu 2 mg/kg propofol, 1,5 mg/kg remifentanyl ve rokuronyum (0,6 mg/kg) ile yapıldı. Endotrakeal entübasyon yapılan hastanın anestezi idamesi %5-6 desflurane, % 50/50 oksijen/hava karışımı ve remifentanil infüzyonu (0.2 µg/kg/dk) ile sağlandı. Prone poziyonda opere edilen hastanın cerrahi 5 saat sürdü ve hasta sorunsuz bir şekilde ekstübe edildi. Hasta postoperatif takip amaçlı yoğun bakım ünitesine çıkarıldı. HA֒ e bağlı gelişebilecek komplikasyonların en önemlilerden birisi larinks ödemidir. Tedavide androjen steroidler, taze donmuş plazma, C1 esteraz inhibitör konsantreleri kullanılır. C1 inhibitör konsantrelerinin etki süresi yaklaşık 6 saattir. Uzayan operasyonlarda vaka sırasında tekrar doz uygulaması gerekebilir. Bizde ameliyat odasında C1 esteraz inhibitörü bulundurduk ve hastamızı yakın takip ettik. Operasyon ve anestezi yönetimi sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Herediter anjioödem tanılı hastalar detaylı preoperatif değerlendirme ve ön hazırlık yapılması gereken hasta gruplarıdır. Anestezi yönetiminde preoperatif profilaksi, peroperatif dikkatli takip ve yeterli önlemlerin alınması önemlidir.  Yazdır        Kabul Yazısı