Kalp ve Anestezi

TARD YAYINLARI

ISBN: 978-605-82917-1-3

Kitap, kalp hastalığı olup kardiyak ve non-kardiyak cerrahi geçiren çocuk ve erişkin hastaların anestezik yaklaşımını içermektedir.

11. Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Anestezik Yaklaşım


Deniz Karakaya

Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..