Kalp ve Anestezi

TARD YAYINLARI

ISBN: 978-605-82917-1-3

Kitap, kalp hastalığı olup kardiyak ve non-kardiyak cerrahi geçiren çocuk ve erişkin hastaların anestezik yaklaşımını içermektedir.

25. Pediyatrik Konjenital Kalp Cerrahisi Sonrası Yoğun Bakım


Ateş Duman

Bu bölümü görüntülemek için üye girişi yapmalısınız..