HASTA GÜVENLİĞİ

17. Güvenli ilaç uygulaması için EBA önerileri

Güvenli ilaç uygulaması için EBA önerileri
Çev. Dr. Derya Yurtlu

 
Enjektöre İlaç hazırlama ve Etiketleme
 
Anestezi, yoğun bakım, acil tıp ve ağrı uygulamalarında rutin kullanım için hazırlanan tüm ilaçlar açık bir şekilde etiketlenmelidir.
EBA, önceden doldurulmuş şırıngaların mümkün olan her yerde kullanılmasını tavsiye eder. Hastane eczaneleri ve ilaç üreticileri, özellikle yüksek riskli ilaçlar ile dilusyon ve enjeksiyon hatalarına neden olabilen infüzyon ilaçlarının teminine öncelik vermeye teşvik edilmelidir. EBA, anestezi sırasında kullanılan ilaçları içeren enjektör etiketleri için Anestezi ve Solunum Ekipmanları Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO)’ nün önerilerine uyulmasını tavsiye etmektedir. (Renkler, tasarım ve performans. 1. baskı Cenevre: ISO, 2008. ISO 26825: 2008 (E))
Kullanıcı tarafından uygulanan ampül üzerindeki ilaç etiketi bir ilaç bir enjektör şeklinde aynı anda uygulanmalı ve eşleştirilmelidir.
Enjektör için önceden basılmış etiketlerin yokluğunda, elle yazılmış etiketler hazırlanmalı veya enjektörler kalıcı işaretleyici kalemler kullanılarak doğrudan etiketlenmelidir. Acil bir durumda ilacı hazırlayan kişi hemen hastaya uygulayacaksa veya hazırlayan kişinin elinden başkasında geçmeyecekse etiketlemeye gerek olmayabilir ancak yeterli zaman varsa iyi bir uygulamadır. Tanımlanamayan herhangi bir ilaç veya sıvı (ör., etiketlenmemiş bir şırınga veya başka bir kaptaki ilaç) güvenli kabul edilmemeli ve atılmalıdır.
 
İlaç paketleme ve Etiketleme

Tüm ilaçların etiketlenmesi ve paketlenmesi kolay tanınmalarını sağlamalıdır. Bir ilacın birden fazla üreticiden alınabilmesi durumunda, satın alma kararı verirken etiketlemenin açıklığına, benzer ambalaj veya etiketlemeden kaçınılmasına dikkat edilmelidir. Etiketleme, kabul edilen ulusal veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır.
 
 
İlaç kontaminasyonu ve Enfeksiyon Bulaşı
 
Herhangi bir ilacın kontaminasyonu önlenmelidir. Hastalar arasında çapraz enfeksiyon riskini en aza indirmek için, herhangi bir ampülün içeriği sadece bir hastaya uygulanmalıdır. Ampüllerin çoklu doz kullanımı tavsiye edilmez.
Hastalar arasında Hepatit C ve Sıtma gibi nozokomiyal enfeksiyonların bulaşmasını önlemek için, ilaç seyreltmek için tekrar kullanılabilir uygulama portlarına sahip salin torbaları ve iv hatlarının yıkanmasında kulanılan enjektörler birden fazla hasta için kullanılmamalıdır. Bunun yerine tek salin ampulleri veya tercihen önceden doldurulmuş enjektörlerden kullanılmalıdır.
 
İlaç dolapları, Anestezi tepsileri ve Depolama sistemleri
 
İlaçlar, uygulamalarını kolaylaştıracak ve yanlış uygulama riskini en aza indirecek şekillerde saklanmalıdır. Hazırlanana kadar orijinal ambalajında ​​saklanmalıdır. Benzer görünüme ve isimlere sahip veya okunması zor etiketlere sahip ampuller için özel dikkat gösterilmelidir. Anestezide kullanılan ilaçların hazırlanması, düzenlenmesi ve tutulması için her hasta için temiz, düzenli yüzey alanı ve uygun tepsiler sağlanmalıdır.
 
European Section and Board of Anaesthesiology UEMS 1, October, 2011
 

 


17. Güvenli ilaç uygulaması için EBA önerileri


17. Güvenli ilaç uygulaması için EBA önerileri 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.