HASTA GÜVENLİĞİ


4. Hasta bakımındaki sistemlerin ve karmaşıklığın etkilerinin anlaşılması