Eğitim Videoları

Yeni

Anatomist Gözüyle Havayolu

Yeni

Üst Havayolu Yönetiminde Video Optik Stileler

Yeni

Hemodinamik Monitörizasyonda Yeni Teknolojiler

Yeni

Multimodal Analjezide Yeni Yaklaşımlar

Yeni

Kardiyak Sorunlu Gebelik

Yeni

Helsinki Bildirgesi - Türkiye'deki Uygulamalar

Yeni

Uyanık Kraniyotomi

Kitaplar

Yeni

ANESTEZİDE HASTA GÜVENLİĞİ

Yeni

VAJİNAL DOĞUM İÇİN NÖRAKSİYEL ANALJEZİ /ANESTEZİ

Yeni

GÜNÜBİRLİK ANESTEZİ

Yeni

NÖROANESTEZİ REHBERİ

Yeni

Ortopedi Anestezisi - 2

Yeni

Kalp ve Anestezi

Yeni

Ortopedi Anestezisi - 1

Yeni

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı

Yeni

Sorular ve Yanıtlarla Anestezi

Bildiri Özetleri

Yeni

Tark 2017 Bildiri Özetleri

Yeni

Tark 2016 Bildiri Özetleri

Tark 2015 Bildiri Özetleri

Tark 2014 Bildiri Özetleri

Tark 2013 Bildiri Özetleri

Tark 2012 Bildiri Özetleri

Tark 2011 Bildiri Özetleri

Tark 2010 Bildiri Özetleri

Tark 2009 Bildiri Özetleri

Tark 2008 Bildiri Özetleri

Kongre Video ve Sunumları

Yeni

Tark 2017 Kongre Video ve Sunumları

Yeni

Tark 2016 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2015 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2013 Kongre Video ve Sunumları

Tark 2012 Kongre Video ve Sunumları

Ayın Makalesi

Yeni

Akut Beyin Hasarında Sıvı Yönetimi

Yeni

Postpartum Hemoraji Yönetimi

Yeni

Preeklamptik gebelerde travay ve doğum sonrası havayolu değişiklikleri:prospektif vaka-kontrol çalışması

Yeni

Spinal Anestezi ile sezaryen geçiren hastalarda ondansetron profilaksisi norepinefrin tüketimini azaltır mı?

Yeni

Akut Solunum Sıkıntısı sendromlu hastalarda PEEP titrasyonu ve akciğer rekruitment ile düşük PEEP’in mortalite karşılaştırılması

Yeni

Ameliyathane Dışı Anestezinin 21. Yüzyıldaki Geleceği: Kalite ve Güvenlik Üzerine Vurgu

Yeni

Avrupa Anesteziyoloji Yeterlik Kurulu’nun güvenli ilaç kullanımı ile ilgili önerileri (İlk güncelleme)

Yeni

Morbid obez hastalar ambulatuvar cerrahi için uygun adaylar mı?

Yeni

Sezaryen Cerrahisi Öncesinde, Epidural Kateterizasyon Girişimi Öncesi Ultrason İlk Giriş Başarı Oranını Artırır mı? Randomize Kontrollü Çalışma

Yeni

Perioperatif Bilişsel Koruma

Yeni

Palyatif Bakıma Erişim Engelleri

Yeni

Dura ponksiyonuyla epidural teknik, doğum analjezisi kalitesini epidural ve kombine spinal epidural tekniklere göre daha az yan etkilerle iyileştirir: Randomize Kontrollü Klinik Çalışma

Yeni

Ameliyathanede pediatrik anafilaksi: Anestezi asistanlarına yönelik bir simülasyon çalışması

Yeni

Kardiyopulmoner bypass sırasında bölgesel serebral oksijen desatürasyon sıklığını ve girişim algoritmine cevabı değerlendiren çok merkezli pilot çalışma

Yeni

Operasyon öncesi kalp Atım Hızı ve Non Kardiyak Cerrahi Sonrası Myokardiyal Hasar: VISION Çalışmasınının önceden tanımlanmış sonuçlarının sekonder analizi

Yeni

Nitröz oksidin Anestezi Pratiğindeki Yeri

Yeni

Karaciğer Transplantasyon Hastalarının Perioperatif Bakımı

Yeni

Torasik Cerrahi ve Anestezide Hızlı Derlenme: Kavramların Güncellenmesi

Yeni

Fiberoptik Uyanık Entübasyonda Topikal Anesteziklerinin bolusu ile Enk Fiberoptik Atomizer Setin Karşılaştırılması

Yeni

Uyanık Entübasyon sağlanmasında zaman gereksinimi, başarı ve yetersizliğin retrospektif araştırılması

Yeni

Propofol Nöronlarda Hemoglobinin Tetiklediği Sitotoksisiteyi Arttırır

Yeni

Tıbbi Hata – Birleşik Devletlerde ölüm nedenleri arasında 3. Sırada yer almaktadır

Yeni

Trakeal Entübasyon Zamanı ile Erişkin Hastane İçi Kardiyak Arrest Olgularının Sonuçları Arasındaki İlişki: Bir Retrospektif Kohort Çalışma

Yeni

Sezaryen Sonrası Postoperatif Ağrı İçin Quadratus Lumborum Bloğu İle Transversus Abdominis Plan Bloğun Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Çalışma

Yeni

Adduktor kanaldaki sinirler ve Diz ekleminin innervasyonu

Yeni

Glukoz Kontrolü

Modüller

Yeni

MODÜL 6: CEEA Hasta ve Cerrahi Tipine Göre Anestezi ve Yönetimi Modülü

Yeni

MODÜL 5: CEEA Nöroloji, Bölgesel Anestezi ve Ağrı Yönetimi Modülü

Yeni

MODÜL 4: CEEA Anne ve Çocuk İstenmeyen Etkiler Modülü

Yeni

MODÜL 3: CEEA Yoğun Bakım Acil Kan ve Kan Transfüzyonu Modülü

Yeni

MODÜL 2: CEEA Kalp ve Dolaşım Modülü

Yeni

MODÜL 1: CEEA Solunum ve Toraks Modülü

Webinar Programı

  • -----
  • -----
  • -----
Sorularınız için

0850 2222 393

Soru ve görüşleriniz için bizi 09:30 - 18:00 arası arayabilirsiniz