SÖZ BİZDE OTURUMLARI

15. ANESTEZİ İYİ YAŞATMA SANATIDIR


Doç. Dr. Cengiz Mordeniz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD

GİRİŞ : Sanat dediğimizde yaratıcılık, özgünlük ve eser vermeyi anlıyoruz. Burada ilham var, aşk var, kendi varlığının üzerinde eserine yoğunlaşma var. Bir mesleğin icrası ise belli bir eğitimin sonucunda, o işi yapma yeterliliğini kazanma belgesi ile standardize edilmiş bir algoritma içinde yapılması gerekenleri yapmak olarak belirtebiliriz.

TARTIŞMA : Teknoloji hastayı sayısal bir laboratuar bulgusuna ya da görüntüye bağlı sanal bir imaja dönüştürdü ki hekim de hastanın kendisinden çok bu sayısal ve görsel değerlere bağlı davranmak durumunda kaldı. Bu bağlamda anestezinin tarihsel gelişimine baktığımızda anestezisti hastayı uyutup uyandıran ya da geçici süreyle ağrısını azaltan narkozitör kavramından hastayı bütün operasyon sürecinde takip eden perioperatif bakım uzmanına dönüştürmektedir. Anestezi uzmanının karşılaştığı hasta ya ağrılı bir girişime ya da operasyona gidecek, ya da ölümle yaşam arasında mücadele veren yoğun bakım hastası, ya da palyatif serviste takip edilen terminal dönem kanser hastası veya ağrısına çözüm bulamayan kronik ağrı hastasıdır. Bunların ortak noktası bu tür hastalar yaşamlarını büyük ölçüde etkileyecek bir kırılma döneminden geçmektedir.

SONUÇ : İşte anestezisti sanatkar yapacak olan bu fiziksel ve psikolojik travmaya maruz kalan hastayı başından sonuna biyopsikososyal bir yaklaşımla ele alarak bu travmatik dönemin ardından o kişiyi fiziksel ve mental bakımdan iyilik haline getirerek yaşam kalitesini arttırmak olacaktır. O kişiyle travma öncesi başlayan süreçte ona sadece hastalık kodlu bir hasta değil de bir insan olarak yaklaşmak ve bütün operasyon boyunca ve sonrasında güvene ve saygıya dayalı bir iletişim içinde ilişkiyi sürdürmek, o hastayı sonradan yeni bir insan olarak yeni bir yaşama doğurmak gibi olacaktır. Biraz abartılı gibi gelebilecek bu tutum aslında anestezistin yaptığı işi hangi duygularla ve nasıl bir doyumla yapacağını sorgulamasını gerektirmektedir. Onu mesleğinin gereğini yapan bir hekimden çok bir insanı daha sağlıklı ve doyumlu yaşamaya değiştirip dönüştüren yaşam sanatkarı haline getirecektir. Bunu yaptıracak olan da o kişideki insan sevgisi ve meslek aşkı olacaktır.


15. ANESTEZİ İYİ YAŞATMA SANATIDIR


15. ANESTEZİ İYİ YAŞATMA SANATIDIR  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.