SÖZ BİZDE OTURUMLARI

16. Ameliyathanede arrest : Her şey yolundaydı??


Uz. Dr. Ceren Hazer KÖKSAL İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Giriş: Kardiyak arrest toplum içinde yaygın olarak görülse de, perioperatif dönemde göreceli olarak nadir olarak gelişen fakat meydana geldiğinde katastrofik seyredebilen önemli bir olaydır.

Tartışma:Perioperatif dönemde hastaların patofizyolojik ortamı da farklıdır. Örneğin hipovolemiye bağlı iskemiyle perioperatif plak rüptürüne bağlı gelişen transmural enfarkttan daha sık karşılaşılmaktadır. İntraoperatif miyokard iskemisi, ventriküler fibrilasyon veya pompa yetersizliğinden ziyade, O2 sunumu ile tüketimi arasındaki dengesizliğe bağlı olarak gelişmekte, dolayısıyla aritmi şekilleri ve tedavisi acil servisten çok farklılık göstermektedir.

Ameliyathane dışında kardiyak arrest gelişen hastalarda nedenler genellikle belirlenemezken, genel ve nöroaksiyel anestezi sırasında gelişen kardiyak arrestlerde kısa da olsa bir neden listesi çıkarılabilmektedir. Bu özellik etiyoloji bazlı ve hedefe yönelik resusitasyon çabalarına imkân vermektedir ki, bu çabalar genelde İYD kılavuzlarının algoritmlerine uymamaktadır.

Perioperatif karşılaşılabilen yüksek doz anestezik ilaç maruziyeti, oto-PEEP, ani gelişen hipovolemik ve/veya hemorajik şokun yanı sıra transfüzyon reaksiyonları veya akut elektrolit imbalansı, ciddi pulmoner hipertansiyon, artmış intraabdominal basınç, okülo-kardiyak refleks, pacemaker arızası veya pulmoner emboli ya da hava embolisi gibi sorunlar hastanın kendi özel klinik durumuna göre tedavide farklı yaklaşımların akla getirilmesini gerektirmektedir.

Kardiyak arrest tanımlandıktan sonra cerrahi ekibe haber verilerek resusitasyon hızlıca başlamalı ve hastanın ventile olduğu, doğru ilaçların doğru dozda kullanıldığı kontrol edilmeli ve ani fazla volüm kaybı olmadığı, cerrahi nedenler ekarte edilerek teyit edilmelidir. Hastanın pron veya lateral pozisyonda olması kardiyak kompresyon için engel değildir ancak resüsitasyonun daha etkili olması için, uygun olduğunda hasta supin pozisyona döndürülmelidir. Eğer kafa sabitlenmiş ise serbestleştirilmelidir. Defibratör ped yerleşimi miyokardın içinden enerji geçişini sağlayacak şekilde olmalıdır. Toraksın açık olduğu veya kalbe kolaylıkla erişilebildiği hastalarda açık kalp kompresyonu düşünülmelidir.

Sonuç: Ameliyathanede gelişen kardiyak arrestin resüsitasyonu deneyimli anestezistler için bile zorlu bir mücadele olabilmektedir.


16. Ameliyathanede arrest : Her şey yolundaydı??


16. Ameliyathanede arrest : Her şey yolundaydı?? 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.