SÖZ BİZDE OTURUMLARI

2. ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN İŞ HAYATINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR


Uzm.Dr.Alev Şaylan SBÜ Kartal Dr.Lütfi Kırdar EAH Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği/İstanbul

GİRİŞ
Amaç,hem engelli hasta yakını olmanın hem de böyle bir çalışanla aynı iş ortamında bulunmanın farklılıklarını aktarabilmek.

TARTIŞMA
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre engellilik,bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa,cinsiyete, sosyokültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması veya yerine getirilememesidir.Ülke nüfuslarının %10-12'si engellilerden oluşur.Zihinsel,konuşma,ortopedik,işitme,görme engelliler,sürekli hastalığı olanlar bu toplamı oluşturur. Aile sistemi bir bütündür.Çoğu zaman değiştirilemeyen ve süreklilik gösteren engellilik,aile ve akrabaları da etkiler.Bu;ailelerin kendileri için seçtikleri bir rol değildir ve süreç oldukça travmatiktir.Aileler normal olanı kabul etme eğilimindeki toplumla mücadele ederken,toplumun kendilerinden beklediği diğer görevleri yerine getirmek için çabalarlar.Engelli bireye sahip olmak;ebeveynlerin anne baba rollerinde,sosyal çevrelerinde,gelecek planlarında,iş yaşamlarında,ailenin yapısında ve işleyişinde,mali konularda değişim nedenidir.Engelli çocuğa bakım veren kişiler genellikle birinci derece yakınları,özellikle de annelerdir.Uzun ve zorlu olan bu süreç,kişilerde anksiyete ve tükenmişlik duygusu oluşturmaktadır.

Tükenmişlik sendromu;başarısız olma,yıpranma,enerji ve gücün azalması,tatmin edilemeyen istekler sonucunda bireyin iç kaynaklarında meydana gelen tükenme durumudur;duygusal tükenme,duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme aşamalarından geçer.İşi gereği yoğun duygusal taleplere maruz kalan kişilerde görülen fiziksel bitkinlik,uzun süreli yorgunluk,çaresizlik ve umutsuzluk duygularının,yapılan işe,hayata ve diğer insanlara karşı olumsuz tutumlarla yansımasıyla oluşur.Anestezi-yoğun bakım ortamlarındaki stres ve uzun süreli çalışma saatleri özellikle anestezistleri tükenmişliğe karşı savunmasız hale getirmektedir.

Pek çok anestezist arkadaşım da,benim gibi,ülkemizin dört bir yanında aynı amaç ve sevgiyle çalışırken hayatımızın bir noktasında engelli bireye sahip bu ailelerden birisi oluverdik.Bu büyük değişimler ben ve benim gibi arkadaşlarım için bir mazeret değil yeni bir yaşam şekli oldu.Fakat ne yazık ki tüm özverimizle mesleğimizi icra ederken,resmi hak ve uygulamalara rağmen çoğumuz çalışma hayatında sorunlar yaşıyoruz.Haklarımızı kullanmamız engelleniyor,dışlanıyoruz,ayrımcılığa ve hatta mobbinge maruz kalıyoruz.Resmiyette var olmayan çalışma saatleri için zorlanıyor,sistemin dışına ilk gönderilenler oluyoruz.Sağlık rutinleri için izin alamıyoruz.Bireysel ve toplumsal nedenlerle bizler daha fazla tükenmişlik riski altındayız.

Hepimizin haklarımızı koruyabilmek,artan iş yükü ve mobbingle mücadele etmek için çaba gösterdiğimiz mesleki hayatımızın tam ortasına giriveren bu durumlarla başa çıkma yöntemlerimiz tabii ki var.Ama öncelikle engelli bireyler ve aile yakınları için,kendilerine kanun ve yasalarla verilmiş haklarından önce,toplumsal empati duygusunun ne kadar değerli olduğu hatırlanmalı diye düşünüyoruz.Empati,hekimliğin,özellikle anestezi mesleğinin önemli bir unsurudur.”Empatik anestezist”;mesleğini sevgiyle yapan,kendisine,hastalarına ve meslektaşlarına saygıyla yaklaşan,vicdanlı,olaylara her yönüyle bakabilen kişidir.

SONUÇ
Engellilik insanlığın bir parçasıdır.Sadece etkilenen bireyin yaşamını değil,tüm aile işleyişini değiştirir.Lütfen unutmayın,artık hiç birimiz eski iş ortağınız olmayacağız.Farkında olmadığınız,aktaramadığımız çok şey değişti hayatlarımızda,bizler değiştik.Bizlere ve empatinin gücüne inanın.Bende artık hayatımı değiştiremem ama bir kişi için bile farkındalık geliştirebilirsem bu sunum amacına ulaşmış olacaktır.


2. ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN İŞ HAYATINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR


2. ENGELLİ BİREYLERİN AİLELERİNİN İŞ HAYATINDA YAŞADIĞI ZORLUKLAR 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.