SÖZ BİZDE OTURUMLARI

3. Doğumda epidural analjezi ile bebeklere kulak verelim: “…anne eğer zorunda değilsek, ben normal yolla doğmak istiyorum…”


Doktor Öğretim Üyesi Ali Bestami Kepekçi Özel Meltem Hastanesi ve Doğumevi Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Anestezi Programı

Giriş:
Son yıllarda, gebeliklerin sezaryen ile sonlandırılma oranı artmıştır. Dünya Sağlık Örgütü sezaryen oranının %15’den fazla olmamasını önerirken Türkiye’de 2017 yılında % 53 olarak rapor edilmiştir. Sezaryen artışını oluşturan birçok etmen olmakla birlikte; anne adaylarının kişisel korkuları ile sezaryene sıcak bakmaları çok sıktır.
Doğum eylemi bir kadının hayatı boyunca yaşayacağı en şiddetli ağrı sebeplerinin başında gelir. Tüm gebeleri memnun edecek bir analjezi yöntemi bulunamamıştır.

Tartışma:
Obstetrik vakalarda anestezi uygulaması özellikli bir yaklaşım gerektirir. Çünkü; uygulanan anesteziden hem kadın hem de fetüs etkilenecektir. Doğum eylemi 3 dönemde gerçekleşir: Dilatasyon(açılma) evresi - İtilme(ekspülsiyon) evresi - Plasenta ayrılması(halas) evresi Son yıllarda tüm vajinal doğumların % 20-70'i arasında kullanılan Epidural analjezi(EA), doğum ağrısını azaltmak için en etkili yöntemlerden biridir. Yenidoğan ve emzirme üzerinde minimal etkilere sahip olduğu, daha az vajinal laserasyon oluşturduğu rapor edilmiştir.

Yapılan derlemelerde genelde EA kullanımı ile neonatal morbiditede(NM) bir artış olmadığı ifade edilirken; son yıllarda, EA kullanımını NM ile artışla ilişkilendiren birkaç çalışma yayınlanmıştır. Bu çalışmalar, EA kullanırken profesyonelleri ve gebe kadınları olumsuz etkileyebilir.

Özellikle, morbiditedeki bu artışın, EA'nın doğrudan etkisiyle mi yoksa enstrümental vajinal doğumun artması gibi potansiyel yan etkilerinin bir sonucu olarak mı ortaya çıktığı açık değildir. Doğumun ikinci aşamasının süresi, NM için potansiyel bir risk faktörüdür. Martínez ve arkadaşlarının Eylül 2018’de yayınladıkları EA, doğum tipi ve NM ile doğum eyleminin ikinci aşamasının ilişkisini inceledikleri çalışmada; EA ile doğumun ikinci aşamasının süresi arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığını ifade etmişlerdir. Öte yandan, enstrümantal doğum ile NM’yi ilişkilendirmişlerdir. Çalışmalarda EA talep eden gebelerde nulliparite ve büyük boyutta fetüsler vb.ler daha fazladır ve bu gebelerde, spesifik özelliklerden dolayı enstrümantal doğum yapma riski daha yüksektir.

Sonuç:
Epidural analjezi doğum analjezisinde etkin ve efektif bir analjezi yöntemidir.
Bununla birlikte, EA'nın uzun vadede etkisini bilmek, güvenli bir ikinci aşamanın geçici sınırlarını belirlemek ve araçsal doğum uygulamalarını azaltmaya yönelik yeni stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir.


3. Doğumda epidural analjezi ile bebeklere kulak verelim: “…anne eğer zorunda değilsek, ben normal yolla doğmak istiyorum…”


3. Doğumda epidural analjezi ile bebeklere kulak verelim: “…anne eğer zorunda değilsek, ben normal yolla doğmak istiyorum…” 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.