SÖZ BİZDE OTURUMLARI

31. Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım İlişkisi


Ökkeş Hakan Miniksar Malatya Eğitim ve Araşırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ: Palyatif bakım; yaşamı tehdit eden, ilerleyici ve tedavisi olmayan ölümcül hastalıklarda hastanın hastalığını değil, semptomlarını gidermeye yönelik uygulamaların yer aldığı, hasta yakınının da yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen bir bakım sistemidir. Palyatif bakımda yaşam ve ölüm normal süreçler olarak görülür. Ölüm ne geciktirilir ne de hızlandırılır, yaşamın süresinden çok niteliği ile ilgilenilir. Palyatif bakım, hastanede, ev ortamında, son dönem bakım evle¬rinde (hospisler) yapılabilir. Yoğun bakım ise hayatı tehdit eden hastalık ve yaralanmaları olan hastaların iyileştirilmesini amaçlayan, vücut fonksiyonları normale dönene kadar sürekli yaşamsal göstergelerin özel ekipmanlar ile gözlemlendiği ve ileri tedavilerin yapıldığı kliniklerdir. Yoğun bakım hizmeti, ileri düzey özel fiziki şartlara sahip ünitelerde verilmektedir.
Hastanemiz 3. Basamak 36 yataklı (%98,7 doluluk oranı) yoğun bakım ve 22 yataklı palyatif bakım (%67,4 doluluk oranı) ünitelerine sahip olup, hastaların takip ve tedavisi Anestezi uzmanları olarak tarafımızca verilmektedir.

TARTIŞMA: Palyatif bakım hastalarının yoğun bakım gereksinimi olabileceği gibi yoğun bakım hastalarının da palyatif bakım ihtiyacı söz konusudur. Altta yatan tıbbi durum için tedavi seçeneği bulunmadığında veya geri dönüşü olmayan organ yetmezliği söz konusu olduğunda, yoğun bakım tedavileri etkisiz hale gelebilir ve yoğun bakım üniteleri hastaların ölümden önceki son günlerini geçirdikleri yer haline gelir. Ülkemizde, hasta ve aileleri yaşam sonu bakımın yapıldığı yer olarak çoğunlukla ev, palyatif bakım yada hospis yerine yoğun bakım da ileri yaşam desteği istemektedir. Bu hastalar ve aileleri için palyatif bakım ekibinden destek alınması böylece ünitelerin entegrasyonunun sağlanması gerekmektedir. Palyatif bakım hastalarının ise hastaya ait bilgi eksikliği, hasta/yakınlarının tam destek tedavi talebi veya hekimlerin medikolegal kaygıları gibi nedenlerle yoğun bakıma yatırılması söz konusu olabilmektedir. Yoğun bakımların etkin ve verimli kullanılmaması; çalışanların psikolojik yönden etkilenmesine, yüksek hastane giderlerine, tedavi olma şansı yüksek hastaların rezerve yataklardan faydalanamamasına ve aile memnuniyetinin düşmesine neden olmaktadır.

SONUÇ: Yoğun bakımın ve palyatif bakımın entegrasyonu sağlanmalı, hastalara multidisipliner ve kapsamlı yaklaşım uygulanmalı ayrıca çalışanlara yönelik farkındalığı arttıracak eğitimler düzenlenmelidir.


31. Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım İlişkisi


31. Yoğun Bakım ve Palyatif Bakım İlişkisi 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.