SÖZ BİZDE OTURUMLARI

35. Potansiyel Donör Tespit Sistemleri


Uzm. Dr. Mehmet Akif Yazar* *Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Konya EAH Organ Nakil Koordinatörü

Giriş
Organ nakil prensiplerinin temelini, donör tespiti oluşturmaktadır. Kadavradan donör temininde zincirin ilk halkası potansiyel donör (PD)’lerin tespit edilmesidir. Bu nedenle hastane koordinasyon ekibinin önceden belirlenmiş bir düzen dahilinde çalışması gerekmektedir. Bu derlemede, kadavradan organ donör sayısını artırmak amacıyla “Potansiyel Donör Tespit Sistemleri” detaylı olarak irdelenmiştir.

Tartışma
Kadavradan organ teminini sağlamak temelde 3 ana başlıkta incelenir;

1. Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) dışında PD Tespiti: Acil servisler YBÜ dışı PD tespitlerinin ilk basamağını oluşturur. Bu amaçla şiddetli beyin hasarı olan hastalar (nörokritik hastalar) için, PD tanımlanmasına yönelik bir eylem protokolü uygulamak gerekir. Bu eylem protokolünün başında, nörokritik hastayı konsülte eden tüm hekimler hedeflenmelidir. PD’lerin nasıl değerlendirileceği, ilerleyen sürecin nasıl işleyeceği konusunda geniş kapsamlı bir yaklaşım geliştirmek gerekmektedir. Bu sürecin işlemesinde organ nakil koordinatörlerine, acil birim sorumlularına ve nörokritik hastaların takip edildiği beyin cerrahisi, nöroloji ve dahiliye gibi servis sorumlularına büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle bu birim sorumlularının da beyin ölümü ve PD olgularının takibi konusunda eğitime tabi tutulması amaçlanmalıdır.

2. YBܒlerinde PD Yönetiminde Etkinliğin Artırılması: Hastanelerde bulunan tüm YBܒlerinde, PD’leri tespit etmek amacıyla organ nakil koordinatörlerinin tüm hastaları düzenli olarak ziyaret etmesi, nörokritik hastaları kayıt altına alması gerekmektedir. Kayıt altına alınan bu hastaların düzenli olarak izlemleri, nakil koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Organ nakil koordinatörleri ile bu hastaların hekimleri sürekli iletişim içinde olmalı ve hastanın nörolojilk seyri boyunca iş birliği halinde kalmalıdırlar. Bu durum, PD’nin tedavisi açısından önemli olduğu kadar, beyin ölümü gerçekleşmesi halinde kadaverik organ bakımı açısından da önem arz etmektedir.

3. Aile Onamı Almak İçin Etkinliğin Artırılması: PD’nin aile onamını almak için, aile üyeleri ile yapılan görüşmeler belli bir yönteme göre takip edilmeli ve mümkün olduğunca planlı olmalıdır. Görüşme belirli aşamalardan oluşmalıdır. İlk görüşmeler, hasta PD adayı olduğunda başlamalı, ölüm haberinin verilmesi nakil koordinatörü ve vakanın hekimi ile birlikte yapılmalıdır.

Sonuç
Organ transplantasyonunun artırılmasında hedef kadaverik donör sayısının artırılması olmalıdır. Bunun için PD’lerin değerlendirilmesine yönelik eylem protokollerinin oluşturulması amaçlanmalıdır.


35. Potansiyel Donör Tespit Sistemleri


35. Potansiyel Donör Tespit Sistemleri 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.