SÖZ BİZDE OTURUMLARI

39. DÜŞÜK AKIM ANESTEZİ ; NASIL? NEDEN?


Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Tercan
SBÜ Şanlıurfa Mehmet Akif İnan SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon

            Düşük akımlı anestezi terimi; yarı-kapalı yeniden solutmalı bir sistemde uygulanan ve yeniden solutma oranının en az %50 olduğu inhalasyon anestezisi yöntemidir.
Akım hızlarına göre tanımlama
Metabolik akım           250 ml/dk
Minimal akım              250-500 ml/dk
Düşük akım                500-1000 ml/dk
Orta akım                   1-2 l/dk
Yüksek akım              2-4 l/dk

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
EN-740 standartlarına uygun anestezi cihazı
Teknik ekipman
Kalibre edilmiş ve düşük akım uygulamaya uygun ölçekli flowmetre
Kaçak testi yapılmış devre
Yeterli CO2 absorbanı

Monitörizasyon
EKG, SPO2, ısı, SAB, DAB
İnspiratuar oksijen konsantrasyonu
Hava yolu basıncı ve solunum volümü takibi
Anestezik ajan konsantrasyon takibi
ETCO2

NASIL UYGULAYALIM

Başlangıç dönemi (doldurma, wash-in) Yüksek akım periyodu 4-6 lt/dk
Kaçak, taze soda lime  ve alarm kontrolü yaptıktan sonra rutin indüksiyon uygulanır. Ajan seçimi yapılır (izoflurane, sevoflurane, desflurane) MAC 1 hedeflenir. Volatil anestezik ajanın End Tidal  hacimdeki konsantrasyonu önemlidir.

İdame dönemi

            Akım kademeli/ani düşürülür. Taze gaz akımı düşük akım anestezi için 1 lt/dk, minimal akım anestezi için 0.5 lt/dk olarak ayarlanır. Herhangi bir sorunda orta/yüksek akıma geçilir.

Sonlandırma (wash-out, ekstubasyon)

          15-20dk önce seçilen volatil anestezik ajan kapatılır. Eğer kullanıldıysa en az 10dk önce NO2 kesilir.  Cerrahi girişim sonunda taze gaz akımı arttırılarak 4-6 lt/dk olarak ayarlanır. Gerekiyorsa sistem anestezik ajandan temizlenmelidir.

NEDEN?
Kendimizi koruyalım çevreyi koruyalım maliyeti de düşürelim.

 • Kullanılan anestezik gaz miktarı azalır, maliyet azalır
 • Ameliyathane odasında gaz solunmasından korunulur
 • Çevre korunur
 • Sanatımızı icra etmiş oluruz hasta güvenliğini sağlamış oluruz

 

BİZLERİ NELER BEKLİYOR

 • Hipoksi
 • Anestezi derinliğinde uygunsuzluk
 • Zehirli gaz birikimi
 • Isı artışı
 • Kontaminasyon

 

HANGİ DURUMDA UYGULAMAYALIM
KESİN KONTRENDİKASYONLAR

 • Duman veya gaz intoksikasyonları
 • Sepsis
 • Malign hipertermi
 • Sodalime tükenmesi
 • Oksijen monitörü yetersizliği
 • Anestezik ajan monitörünün yetersizliği


39. DÜŞÜK AKIM ANESTEZİ ; NASIL? NEDEN?


39. DÜŞÜK AKIM ANESTEZİ ; NASIL? NEDEN?  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.