SÖZ BİZDE OTURUMLARI

45. VERTEBRA CERRAHİSİNDE NÖROMONİTÖRİZASYON


Dr. Nur Canbolat
M.S Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ
Vertebra Cerrahisi; spinal kordun, sinir köklerinin, önemli damarların hasarlanma riskinin olduğu birçok prosedürü içerir. Olası nörolojik hasarı ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için intraoperatif nörolojik monitörizasyon gereklidir.

TARTIŞMA
Nöromonitörizasyon, hasarlanma riski altında olan nöral yapıların fonksiyonel bütünlüğünü değerlendirmeye yarar. Yaygın olarak kullanılan ilk yöntem Wake up testidir. Peroperatif anestezi derinliğini azaltarak, hastaya verilen komutlarla hareketlerin görülmesi esasına dayanan bu testin, kooperasyonu kısıtlı hastalarda uygulanamaması, istenmeyen ekstübasyon, cerrahi aletlerin pozisyon değiştirmesi, hastada oluşabilecek psikolojik problemler ve etik sorunlar dezavantajlarıdır. Uyarılmış potansiyeller, somatosensoryel (SSEP) ve motor uyarılmış potansiyeller (MEP) olarak, belli duyusal ve motor yolların bütünlüğünü intraoperatif olarak takip etmek için kullanılır. SSEP, omuriliğin duyusal bu¨tu¨nlu¨ğu¨ konusunda su¨rekli monitörizasyon olanağı sağlar. Uyarı için en çok kullanılan sinirler u¨st ekstremitede, median ve ulnar, alt ekstremitede posterior tibial ve peroneal sinirlerdir. Amplitüdde %50 azalma, latens sürede % 10’dan fazla artma olası hasarı gösterir. Anestezide lipofilik ajanlar latensi arttırır. Halojene ajanlar, azot protoksit, hipotermi, hipotansiyon, anemi, koter gibi etmenler amplitüdü etkiler. MEP, desendan motor yolların işlevsel bütünlüğünün monitörizasyonudur. Spinal korddan elektriksel uyarıyla, kas grubundan miyojenik potansiyel kaydedilmesidir. Amplitu¨du¨n başlangıç değerine göre %80’den fazla azalması anlamlı olarak yorumlanır. MEP’in nöromu¨sku¨ler blokerler, inhalasyon anestetikleri ve azot protoksit ile baskılandığı, total intravenöz anestezi yönteminden ise etkilenmediği kaydedilmiştir. Vertebra ameliyatlarında, intraoperatif nörolojik monitörizasyonda, SSEP’lerin motor yolları göstermemesi ve yanlış negatif sonuçlardan dolayı, SSEP ve MEP’in birlikte kullanılması önerilmektedir. Elektromiyografi (EMG) belirli bir kasın içindeki elektriksel aktivitenin ölçu¨mu¨du¨r. Uyarılmış EMG’nin sinir kökü hasarını monitörize etmek için basit, gu¨venli ve etkili bir teknik olduğu bildirilmiştir.

SONUÇ
Farklı nöromonitörizasyon tekniklerinin beraber kullanılması, sensitivite ve spesiviteyi arttırır. Kullanılan nöromonitörizasyon için en uygun anestezi şeklinin uygulanması, oluşan problemin mu¨mku¨n olabildiği kadar erken zamanda yakalanması ve hızlı mu¨dahale edilmesi açısından çok önemlidir.


45. VERTEBRA CERRAHİSİNDE NÖROMONİTÖRİZASYON


45. VERTEBRA CERRAHİSİNDE NÖROMONİTÖRİZASYON 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.