SÖZ BİZDE OTURUMLARI

47. İNTRAOPERATİF ANALJEZİ / NOSİSEPSİYON DEĞERLENDİRME ANALJEZİ NOSİSEPSİYON İNDEKS


Uzm. Dr. Nurseda Dündar
SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Ağrı şiddetinin değerlendirilmesi tedavi şeklinin ve etkinliğinin belirlenmesine yardımcı olur. Ağrının yapısı subjektif olduğundan ağrı şiddetinin belirlenmesinde kişinin kendi değerlendirmesi esastır. Tanımlayıcı sözel (verbal) ağrı skalası ve görsel (vizüel) analog skala (VAS) klinikte en sık kullanılan yöntemlerdir.

Bilinci açık hastalarda ağrıyı değerlendirmek bu yöntemlerle mümkün olsa da; genel anestezi altındaki hastalarda, yoğun bakım ünitesindeki hastalarda analjezi / nosisepsiyonu değerlendirmek için uygun olmamaktadır.
İntraoperatifnosisepsiyon/antinosisepsiyonun objektif olarak değerlendirilebilmesi için geliştirilmiş çeşitli yöntemler bulunmaktadır.

Cilt Vazomotor Refleksler
Parmak ucu kan akımı refleks kontrolü, derin bir inspiratuar kesinti, karşı elin soğuk suya daldırılması ile oluşan etki veya ulnar sinirin elektriksel stimulasyonu ile meydana gelen doppler akımölçerde azalmanın tespitine dayanır.

Cerrahi Pletismografik İndeks
Pletismografik nabız dalga yüksekliği ve kalp atım intervalleri kullanılarak yapılan bir hesaplama ile cerrahi pletismografik indeks 0- 100 arası bir değer olarak belirtilir.

Pupillometri
İris aktivitesi pupil çapında varyasyonla sonuçlanan farklı duyusal uyaranlara fizyolojik tepkileri yansıtmaktadır. Pupillometri otonom sinir sisteminin işleyişi ile ilgili önemli bilgiler sağlayan bir yöntemdir.

Analjezi nosisepsiyon İndeks
Analjezi NosisepsiyonIndeks (ANI) otonom sinir sisteminin bir parçası olan parasempatik tonusun, online sürekli ölçümüdür. Parasempatik tonusun relatif miktarını ölçmek için solunum döngüsü (kendiliğinden veya yapay) tarafından uyarılan parasempatik tonustaki hızlı artışı kullanır.
ANI indeksi 0 ile 100 arasında bir ölçek üzerinde ifade edilir. Bu OSS’ deki parasempatik tonus oranını veren bir değerdir. Görüntülenen ANI değeri ortalama 64 saniye süresinde yapılan hesaplamaların sonucudur ve 1 saniyelik pencerelerde ilerler. ANI her saniye alınan sinyalden hesaplanır. Monitör iki parametre görüntüler. Sarı anlık ANI değeri, turuncu ise 4 dakikalık (dk) ortalama ANI değeridir. Bu indeksler ağrılı uyarı sırasında hemodinamikreaktiviteyi gösterebilir.

ANI indeksi genel anestezi sırasında hemodinamikreaktiviteyi tahmin etmek için geliştirilmiştir. Cerrahi stimülasyon sabit iken, hemodinamikreaktivite (kalp hızı ya da sistolik kan basıncı% 20 artış) başlamadan 10 dk öncesinde ANI değerinde bir azalma ile ilişkili bulunmuştur. Öngörü eşik seviyesi daha belirlenmemiştir ancak çalışmalar göstermiştir ki:

Genel anestezi altında 50-70 arasında ölçülen ANI değeri takip eden 10 dk içinde hemodinamik bir aktivitenin olası olmadığını gösterir.
Genel anestezi altında 50’nin altında ölçülen ANI değeri takip eden 10 dk içinde mümkün bir hemodinamik aktiviteyi gösterir.
İntraoperatif ağrı yönetimi için kullanılan çeşitli yöntemler yeni çalışmalar da yapıldıkça eksik yönleri de azalarak bize yol gösterici olmaya devam edecektir.


47. İNTRAOPERATİF ANALJEZİ / NOSİSEPSİYON DEĞERLENDİRME ANALJEZİ NOSİSEPSİYON İNDEKS


47. İNTRAOPERATİF ANALJEZİ / NOSİSEPSİYON DEĞERLENDİRME ANALJEZİ NOSİSEPSİYON İNDEKS  

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.