SÖZ BİZDE OTURUMLARI

5. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI: ANESTEZİYE İLİŞKİN NOTLAR


Dr Alper Tunga DOĞAN Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü, VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ
Cerrahi alan enfeksiyonları mortaliteye de yol açan, önemli bir komplikasyondur. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) cerrahi geçiren hastalarda gelişen enfeksiyonların %38’inin cerrahi alan enfeksiyonu olduğunu belirtmektedir.

TARTIŞMA
Hastaya ait özellikler, cerrahinin tipi ve perioperatif değişkenler enfeksiyon riskini belirlemektedir. Ameliyat öncesi hastaların mümkün olan en iyi tıbbi durumda olmaları ve cerrahi süreçler ile ilgili eğitilmeleri önemlidir. Perioperatif süreçlerin iyileştirilmesinde anestezistler anahtar öneme sahiptir. Antibiyotik profilaksisinin zamanında ve uygun bir şekilde yapılması, invaziv girişimlerde asepsiye uygun davranılması, hastanın normotermik tutulması, sıvı yönetimi ve kan transfüzyonlarına dikkat edilmesi, kan glikoz değerinin kontrol altında tutulması cerrahi alan enfeksiyon sıklığını azaltabilmektedir. Kolorektal cerrahi için uygulanan anestezi sırasında oksijen miktarını arttırmanın enfeksiyon oranlarını azalttığını gösteren çalışmalar olmasına rağmen diğer tip cerrahiler için hiper-oksinin aynı ölçüde koruyucu olduğu gösterilememiştir. Bağışıklık sistemi enfeksiyon gelişimde ana belirleyicidir. Anestezi sırasında kullanılan ilaçlar immün sistemi etkileyebilmektedir. Opioidler özellikle morfin immün yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ayrıca rejyonel anestezinin cerrahiye inflamatuar yanıtı azaltarak, vazodilatasyon ile doku oksijenizasyonunu arttırarak ve etkili bir postoperatif analjezi sağlayarak enfeksiyon sıklığını azaltabileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır.

SONUÇ
Modern cerrahi işlemler çeşitli branşların yer aldığı ekiplerin iş birliği ile yapılmaktadır. Cerrahi sırasında hastalar her türlü riske açık, duyarlı durumdadırlar. Anestezi doktorlarının bilgi, beceri ve çabası ile önemli bir sorun olan cerrahi alan enfeksiyonlarının sıklığı azaltılabilir.


5. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI: ANESTEZİYE İLİŞKİN NOTLAR


5. CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI: ANESTEZİYE İLİŞKİN NOTLAR 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.