SÖZ BİZDE OTURUMLARI

51. HARP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ; OPERASYONEL SAHA HASTANESİ DENEYİMLERİMİZ, RETROSPEKTİF ANALİZ


Uzm. Dr. Sami EKSERT
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Son yıllarda artan terör olayları ve operasyonlara bağlı ateşli silah yaralanmaları (ASY) harp cerrahi anestezisinin önemini artırmıştır. Ayrıca 2016 yılında askeri hastanelerin kapatılması ile ASY’lı yaralıların ilk müdahalesi, ileri tetkik ve tedavileri artık tüm hastanelerde yapılmaktadır. Bu yazıda amaç; 2015-216 yıllarında şehir ve arazi çatışmalarında merkez saha hastanesi olarak görev yapan Şırnak Asker Hastanesinde gerçekleştirilen multidisipliner anestezi yönetimini; yaşadığımız deneyimleri, karşılaşılan problemleri ve çözüm önerilerini paylaşmaktır.

Tartışma: 2015-2016 yıllarında şehir içi ve arazi çatışmalarının yaşandığı Şırnak ve çevre ilçelerinde yapılan operasyonlarda yaralanan güvenlik görevlilerinin getirildiği ilk merkez hastanesinde 579 hastaya acil müdahale edildi. Bu yaralıların Glaskow Koma Skalası ortalaması 13.6 idi. 277 ekstremite (%48), 116 baş boyun (%20), 82 toraks (%14), 75 abdomen (%13) ve 29 beyin-göz (%5) yaralanması idi. Bu hastalardan 199’u acil operasyon uygulandı. Operasyonlardan 15’i lokal, 28’i rejyonal (18 nöro-aksiyel blok, 7 ultrason eşliğinde periferik blok ve 3 periferik sinir kateteri) ve 156’sı ise genel anestezi ile yapıldı. 13 hastaya acil kriko-tirotomi ve cerrahi trakeotomi uygulandı. Postoperatif 22 hasta entübe olarak çıkarıldı. Bu süreç boyunca 59 hasta yoğun bakımda takip edildi. 30 yaralıya kardiyo-pulmoner ressusitasyon uygulandı. 51 (%8.8) hastaya acil kan transfüzyonu (taze tam kan, eritrosit süspansiyonu,taze donmuş plazma) uygulandı.

ASY’lı hastaların anestezi yönetiminde, özellikle çoklu yaralanmaların olduğu durumlarda multidisipliner yaklaşım mutlak gereklidir. Hızlı ve sağlıklı bilgi akışı, cerrahi, acil, radyoloji ekibiyle koordinasyon yaralıya hızlı ve etkin müdahaleyi kolaylaştırır. Güvenli havayolunun sağlanması, damar ve santral yolların hızla açılması, yeterli miktarda ve uygun şartlarda hızlı kan ürünlerinin transfüzyonu, uygun ağrı kontrolü, uygun yoğun bakım takibi ve yaralının uygun şartlarda ve zamanda tahliyesi hayati önem taşımaktadır.

Sonuç: Harp cerrahi anestezisinde uyguladığımız damar yolu uygulamalarımız, havayolu, kan transfüzyonu, hasta transportu protokollerimizin ve edindiğimiz tüm deneyimlerin paylaşılması ve tartışılmasını meslektaşlarımızın uygulamalarına ışık tutacağı kanaatindeyiz.


51. HARP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ; OPERASYONEL SAHA HASTANESİ DENEYİMLERİMİZ, RETROSPEKTİF ANALİZ


51. HARP CERRAHİSİNDE ANESTEZİ YÖNETİMİ; OPERASYONEL SAHA HASTANESİ DENEYİMLERİMİZ, RETROSPEKTİF ANALİZ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.