SÖZ BİZDE OTURUMLARI

52. Rejyonal Anestezi ve Nadir Komplikasyonlar


Öğr.Grv.Dr.Selcan Bayraktar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

Giriş: Rejyonal anestezi genel olarak oldukça güvenlidir. Yüz yıllardır uygulanmakta olan rejyonal anestezi çeşitli avantajları nedeniyle, bir çok cerrahi girişimde tercih edilmektedir. Son zamanlarda; gelişen teknoloji ve modern lokal anestezikler sayesinde uygulanma oranları artmaktadır.

Tartışma: Yüzyılı aşkın süredir güvenle kullanılan anestezi ve analjezi teknikleri olmalarına karşın, santral blok uygulamalarında sık olmamakla birlikte, minor ya da major pek çok komplikasyon görülebilir.
1-Kardiyovasküler komplikasyonlar
2-Mekanik Sinir Hasarı
3-Bel Ağrısı
4-Post Spinal Baş Ağrısı
5-Üriner Retansiyon
6-Nörolojik Komplikasyon
7-Geçici Nörolojik Semptomlar
8-Anterior Spinal Arter Sendromu
9-Spinal Hematom
10-Menenjit ve Epidural Apse
11-Total Spinal Anestezi
12-Kardiyak Arrest
13-Sistemik Lokal Anestezik Toksisitesi gibi komplikasyonların tanısının koyularak tedavisinin hızlıca yapılması gereklidir.

Periferik bloklar cerrahi anestezi için tek başına veya genel anestezi ile kombine olarak, postoperatif ağrı kontrolünde,akut ve kronik ağrı tedavisinde kullanılabilmektedir. Periferik bloklar uygun kullanıldığında daha güvenli analjezi ve anestezi sağlayabilir. Ancak tüm tekniklerde olduğu gibi , bazı komplikasyonları olabilir.

1- Vasküler komplikasyonlar
2-Solunumsal komplikasyonlar
3-Nörolojik komplikasyonlar
4-Enfeksiyon gibi komplikasyonların tedavisinin hızlıca yapılması oldukça önemlidir.

Sonuç: Rejyonal anestezi komplikasyonsuz değildir, Teknikleri uygularken gösterilen özen ve yüksek standartlarda bir uygulama yapılması, komplikasyonları azaltarak, rejyonal anestezi kalitesi ve güvenliğini artıracaktır.


52. Rejyonal Anestezi ve Nadir Komplikasyonlar


52. Rejyonal Anestezi ve Nadir Komplikasyonlar 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.