SÖZ BİZDE OTURUMLARI

54. Olgularla Çocuk Yanık Hastanın Anestezi Yönetimi


Sengül Özmert
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Kliniği

Giriş ve Amaç
Yanık tedavisindeki agresif sıvı resüsitasyonu, erken eksizyon, yanık bölgelerinin greftlenmesi, etkili antimikrobiyaller, beslenme desteği ve multidisipliner ekip yaklaşımı gibi güncel gelişmeler, morbidite ve mortaliteyi azaltmaktadır. Akut yanık yaralanmalarında anestezistler, perioperatif döneminde havayolu yönetiminde, vasküler erişim, hasta pozisyonu, hemodinamik ve pulmoner destek konularında zorluklar yaşarlar. Alev ve inhalasyon yanığı olan, biri 13 günlük, diğerleri 7-12 yaşında olan üç olgu ve elektrik yanığı olan 10 yaşında diğer bir olgu olmak üzere toplam 4 demonstratif hasta üzerinden özellikli çocuk yanık hastaların zorlu anestezi yönetimini sunmayı amaçladık.

Tartışma
Yanık ölümle sonuçlanan travmalarda üçüncü sırada yer almaktadır. Ciddi yanıklar sitokin aracılı lokal ve sistemik inflamatuar yanıtı aktive ederler. Yanık şoku intravasküler volümün azalması, artmış sistemik vasküler direnç ve depresif kardiyak output sonucuyla oluşur (Şekil 1). Kırksekiz ile 72 saat sonra artan oksijen tüketimi, karbondioksit üretimi ve protein kaybı ile karakterize hiperdinamik faz gelişir. Gecikmiş veya yetersiz sıvı replasmanı hipovolemi, doku hipoperfüzyonu, şok ve çoklu organ yetmezliği ile sonuçlanır. Elektirik yanıklarında myoglobinüri akut böbrek hasarına sebep olabilir (Tablo 1). İnhalasyon yanığı akciğer kan akımını arttırarak sıvı ressüstasyon ihtiyacını arttırmaktadır. Üst solunum yollarının doğrudan ısı ve buhar ile yaralanması yüz, dil, epiglot ve glottiste belirgin ödem ve ani havayolu obstrüksiyonuna neden olabilir. Azalan surfaktan ve mukosiliyer aktivite nedeniyle, bakteri ve mukozal artıklar temizlenemez, bronkospazm, atelektazi ve pnömoni gelişebilir. Duman inhalasyonu sistemik toksisite oluşturabilir. Bu hastalar %100 oksijen ile solutulmalı ani havayolu obstrüksiyonu riski ile entübasyon ihtiyacı açısından erken dönemde değerlendirilmelidir. Yanık hastalarında ketamin, propofol, midazolam, opioidler ve volatil ajanlar güvenle, titre edilerek kullanılabilir. Nondepolarizan kas gevşeticilerle daha yüksek doz ihtiyacı olurken mivakuryumun doz ihtiyacı artmaz. Bu hastalarda Isı monitörizasyonu yapılmalı ve hipotermiden kaçınılmalı.

Sonuç
Yanık hastasının anestezi yönetimindeki zorluklar nedeniyle cerrahi ekip ile yakın iletişim kurmak temel prensiplerden biridir. Bu hastaların yönetimi kardiyovasküler fonksiyonlar ve anestezik ilaçlara verilen cevaplardaki değişikliklerin bilinmesi, teknik becerilerin geliştirilmesi ve doğru planlamayı gerektirir.


54. Olgularla Çocuk Yanık Hastanın Anestezi Yönetimi


54. Olgularla Çocuk Yanık Hastanın Anestezi Yönetimi 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.