SÖZ BİZDE OTURUMLARI

55. Pediyatrik Günübirlik Cerrahide Rejyonel Anestezi Deneyimlerimiz


Uzman Doktor Sevim CESUR
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü

Ultrasonun yaygın kullanımıyla birlikte rejyonel anestezi yöntemleri klinik uygulamalarda multimodal analjezinin önemli bir basamağı haline gelmiştir. Pediyatrik hasta grubunda da perioperatif analjezi sağlamak için uygulanan rejyonel anestezi tekniklerinin sayısı ve başarısı US’nun kullanımıyla birlikte artmıştır. Günümüzde özellikle günübirlik cerrahi vakaların artışı ise klinisyenleri opioid tüketimine bağlı yan etkileri azaltarak etkin analjezi sağlama arayışına yöneltmektedir.

Biz de sizlerle kliniğimizde uyguladığımız pediyatrik günübirlik cerrahide rejyonel anestezi deneyimlerimizi paylaşmak istedik.
Qudratus Lumborum Bloğu (QLB): QLB ilk olarak Blanco tarafından tanımlanan ve çeşitli modifikasyonları ile klinik kullanımda uygulanan bir rejyonel anestezi yöntemidir. Pediyatrik hastalarda US kullanımı ile QLB’nin abdomen cerrahisinde etkin ve efektif analjezi sağladığı birçok çalışma ile gösterilmiştir. Ancak efektif analjezik etkinliği sağlarken uygulanacak lokal anestezik dozuyla ilgili bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Biz de tek taraflı inguinal herni onarımı veya apendektomi geçiren pediyatrik hastalarda aynı konsantrasyon ve farklı volümlerde lokal anesteziğin postoperatif analjezi etkinliğini karşılaştıran bir çalışma başlattık ve çalışmanın ön sonuçlarını ESRA 2018’de paylaştık (Resim1).

Erector Spinae Plan Bloğu (ESB): US rehberliğinde ESB ilk kez 2016’da Forero tarafından tanımlanmış ve geniş yelpazede kullanım alanı bulmuştur. Kliniğimizde erişkin hasta grubunda toraks, batın ve spinal cerrahide ESB oldukça sık uygulanıyorken pediyatrik hastalarda da toraks cerrahisinde ve çocuk cerrahisinde başarılı şekilde uygulamaya başladık

Infraklavikular ve Kostoklavikular Blok: Periferik sinir blokları pediyatrik hasta gruplarında anestezi yada analjezi amacıyla rutin olarak uygulanmaktadır. Karmakar 2015’te yeni bir yaklaşımla kostoklavikular fossada brakiyal pleksus bloğunu tanımlamıştır. Kliniğimizde pediyatrik hastalarda US eşliğinde infraklavikular ile kostoklavikular brakiyal pleksus bloğunun etkinliğini karşılaştıran bir çalışma yürütmekteyiz ve çalışmanın ön sonuçlarını da sizlerle burada paylaşmak istedik (Resim 3).

Sonuç olarak; ağrıyı dindirmeye çabalamak ve postoperatif dönemde gülebilen çocuklarla karşılaşmak anestezist olarak bizlerin de her zaman yüzünü güldürecektir...


55. Pediyatrik Günübirlik Cerrahide Rejyonel Anestezi Deneyimlerimiz


55. Pediyatrik Günübirlik Cerrahide Rejyonel Anestezi Deneyimlerimiz 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.