SÖZ BİZDE OTURUMLARI

56. BİTMEYEN SORUN GÜNCEL ÇÖZÜM: OMUZ ARTROSKOPİSİ


Uzm.Dr. Sevtap Cemaloğlu
SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş: Omuz artroskopisi omuz hastalıklarının teşhis ve tedavisinde çok hızlı ve kolay uygulanabilir bir yöntemdir. Rotator cuff yırtıkları, eklem içi kıkırdak kopmaları ve zedelenmeleri, omuz sıkışma sendromu nedeniyle ya da tanısal amaçlı yapılabilmektedir.

Omuz artroskopisi, genel ya da rejyonal anestezi altında gerçekleştirilir. İnterskalen veya supraklavikuler blok tek başına cerrahi için mükemmel anestezi ve analjezi sağlayabilir. Bununla birlikte genel anestezi veya genel-rejyonal anestezi kombinasyonu sıklıkla tercih edilir.

Tartışma: Omuz cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı önemli bir sorundur. Bu durum sadece hastanın konforunu bozmakla kalmaz aynı zamanda erken rehabilitasyona engel olarak cerrahi sonrası elde edilecek fonksiyonel sonucu da etkiler. Postoperatif analjezi için birçok yöntem kullanılmaktadır. Opioidler, hasta kontrollü anlajezi (HKA) yöntemleri, subakromial lokal anestezik enjeksiyonu, genel anesteziye eşlik eden ya da tek başına interskalen sinir bloğu gibi rejyonel anestezi yöntemleri tercih edilebilmektedir.

Minimal invazif cerrahi bir prosedür olmasına rağmen, postoperatif ağrı için kullanılan parenteral opioidler ile ilişkili bulantı, kusma, kaşıntı, ileus, üriner retansiyon, sedasyon, solunum depresyonu ve hipotansiyon gibi yan etkiler gösterebilmektedir. Subakromial lokal anestezik enjeksiyonunun ise postoperatif analjezide etkinliği kısıtlıdır. İnterskalen blokla yeterli analjezi sağlanabilse de meydana gelen tek taraflı diyafragma paralizisi ve pulmoner fonksiyonların %25 kaybı, ciddi pulmoner hastalığı olanlarda bu blok için kontrendikasyon oluşturmaktadır. Ayrıca preoperatif interskalen sinir bloğu uygulandığında, postoperatif nörolojik fonksiyonların değerlendirilmesi blok ortadan kalkıncaya kadar mümkün olmaz.

Postoperatif analjezi yönetiminde güncel yaklaşımlara bakıldığında ise genel anesteziye eşlik eden supraskapuler ve aksiller sinir bloğu ile ilgili çalışmalar artmıştır. Bu bloğun, diyafragma ve pulmoner fonksiyonlar üzerine etkisi yoktur ve bulantı-kusma oluşma riski düşüktür. Ayrıca postoperatif nörolojik fonksiyonları değerlendirmeye imkan vermenin yanı sıra etkin postoperatif analjezi sağlamaktadır.

Sonuç: Hızlı ve kolay uygulanabilirliği ile artan sıklıkta uygulanan omuz artroskopisinde supraskapular ve aksiler sinir bloğu, etkin ağrı yönetimi ve azalmış yan etki avantajı ile ağrı yönetiminde önemli bir alternatif sağlamaktadır.


56. BİTMEYEN SORUN GÜNCEL ÇÖZÜM: OMUZ ARTROSKOPİSİ


56. BİTMEYEN SORUN GÜNCEL ÇÖZÜM: OMUZ ARTROSKOPİSİ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.