SÖZ BİZDE OTURUMLARI

60. ANESTEZİDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KULLANIMI


Uz Dr Şeyda Efsun Özgünay
SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

Giriş:
Dünya sağlık örgütü geleneksel ve tamamlayıcı tıp (GETAT) yöntemlerinin ve programlarının uygun olan yerlerde ulusal sağlık sistemine entegrasyonunu; güvenli, etkin ve kalite bazında uygun olan yöntemin kullanılmasını önermektedir. Bunun için gerekli kalite standartları, düzenlemeler konusunda yardımcı rehberlik sistemi oluşturmaktadır.

Akupunktur en çok kullanılan yöntemlerdendir. Manuel, akupressör, aurikular akupunktur, elektrik sinir stimulasyon ile ilgili; transkütan elektriksel nokta stimulasyon, perkütan elektriksel sinir stimulasyon, perkütan nöromodülasyon terapi ve TENS; akupunktur noktaları ile ilişkili diğer yöntemlerdir. Uzun süreli analjezi elde etmek amaçlı elektroakupunktur ameliyathanede kullanılabilir. Analjezi-sedasyon için nokta seçimi pozisyon açısından cerrahi alana göre belirlenmelidir. Kulakta cerrahi alanı yansıtan akupunktur noktası seçilebiir.

Hipnoz, mind-fullness gibi bilişsel teknikler; kas gevşeme, nefesle gevşeme gibi davranışsal-psikososyal müdahaleler; masaj, manuel terapiler, şiropraktik maniplasyonlar, Tai-Chi, yoga, gibi sayısız fiziksel yöntemler; dikkat dağıtma, yönlendirilmiş imgelem, akupunktur, müzik terapisi, kupa, mezoterapi, proloterapi, nöral terapi ve fitoterapi yardımcı GETAT yöntemlerinden bazılarıdır. Kimi zaman bu yöntemler birbirinin içine geçmiş bir şekilde uygulanmaktadır.

Tartışma:
Perioperatif olarak akupunktur; preoperatif sedasyon, intraoperatif ilaç kullanımı ve postoperatif ağrının azaltılması amaçlı sıklıkla kullanılmaktadır. Literatürde perioperatif anksiyete, ağrı, analjezik ihtiyacı, ilaç tüketimi, fizyolojik parametreler, derlenme, psikolojik parametreler ve bulantı gibi yan etki araştırmalarında hipnoz kullanılan bir çok çalışma vardır.

Cerrahi öncesi aksiyetesi, premedikasyon, sedasyon, analjezi ve derlenmede kullanımları giderek artmaktadır. Bazı yöntemler İnvaziv ağrılı girişimlerde prosedürden uzaklaşarak dikkatin dağıtılmasında faydalıdırlar. Palyatif’te, dental girişimler yanıklı hastalarda kadın doğum hastalarında ağrı, anksiyete ve yan etki azaltmada GETAT yöntemleri kullanılabilir. Kronik ağrıda, ilaç yan etkisini azaltma ve psikolojik destek tedavisine de katkı sağlamaktadırlar.

Sonuç:
Akut ve kronik ağrıda, sedasyon ve anksiyete de, perioperatif olarak cerrahi uygulamalarda, ameliyathane içi ve dışında, yoğun bakımda, dental prosedürlerde ve palyatif anestezide GETAT kullanılan alanlardır. Yan etkisinin az olması ve düşük maliyet giderleri ile kronik hastalıklarda kullanımda avantaj sağlamaktadır. Sertifikalı GETAT eğitim ve perioperatif bilimsel yayınların artması ile daha çok anestezi hekimi tarafından klinikte uygulamalarda kullanılacaktır.


60. ANESTEZİDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KULLANIMI


60. ANESTEZİDE GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP KULLANIMI 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.