SÖZ BİZDE OTURUMLARI

63. POSTSPİNAL MYOKLONUS VE SPİNAL ANESTEZİNİN NADİR KOMPLİKASYONLARI


TUBA KUVVET YOLDAŞ
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

GİRİŞ
Spinal anestezi sıkça kullanılan bir rejyonal anestezi tekniğidir. Uygulanma sıklığı arttıkça, karşılaşılan komplikasyonlarda da artış görülmektedir. Spinal anesteziye bağlı gelişen komplikasyonlar, baş ağrısı, bel ağrısı gibi sıkça karşılaştığımız durumlardan nadiren karşılaştığımız komplikasyonlara, nörolojik sekel ve ölüme kadar uzanabilmektedir. Spinal anestezide karşılaşabileceğimiz ve literatürde bildirilen bazı nadir komplikasyonların gözden geçirilmesi amaçlandı.

TARTIŞMA
Nöroaksiyel bloklarda komplikasyon insidansı 1/1000 ve 1/1,000,000 arasında değişmektedir. Literatürde sıkça rastlanılan komplikasyonların yanında postspinal myoklonus, pnömosefali, görme/işitme kaybı gibi nadir komplikasyonlarla ilişkili az sayıda olgu sunumu mevcuttur.

Postspinal myoklonus, ilaç toksisitesi veya kullanılan ekipman ile ilişkili olan komplikasyonlardan birisidir. Sıklıkla spinal kordu etkileyen travma, tümör, enfeksiyon gibi durumlarda karşımıza çıkar. Ayrıca nöroaksiyel blok uygulamalarındaki nöral hasarlanma, intratekal uygulanan lokal anestezik ajanlar, radyokontrast ajanlar ve katater spinal miyolonusun nadir nedenlerindendir. Birçok olguda farklı tedavi seçenekleri (midazolam, klonozapem) kullanılmıştır. İlaç toksisitesi ile oluşan spinal myoklonus, ilaç etkisinin geçmesiyle birlikte sonlanmaktadır.

Kraniyal kavite içerisinde hava bulunması olarak tanımlanan pnömosefali daha çok spinal cerrahi ve travma sonrasında görülen bir komplikasyon olmakla birlikte nöroaksiyel anestezi sonrası da nadiren karşımıza çıkabilir. Genel olarak tekrarlayan girişimler, işlem sırasında hastanın ani hareketi veya derin soluk alması ile subaraknoid alanda oluşan negatif basınç ile ilişkilendirilmiştir. Hareket ile şiddetlenen ve yatarak rahatlamayan ani başlangıçlı baş ağrısı ile ortaya çıkar. Tanıda kontrastsız kranial BT kullanılır ve konservatif tedavi yeterlidir. Nadir görülen diğer bir komplikasyonda spinal anestezi sonrası gelişen görme kaybıdır. Aslında genel anestezi sonrası ve prone pozisyonda yapılan operasyonlarda daha sık görülür. Ancak spinal anestezi sırasında gelişen hipotansiyona ve kan kaybına bağlı geçici görme kaybı olan olgular da bildirilmiştir.

SONUÇ
Spinal anestezi; sağladığı yararlar, düşük maliyet gibi nedenlerle günümüzde önemini korumaktadır. Sıkça kullandığımız bu teknikte uygulamanın her aşamasında komplikasyonlarla karşılaşma ihtimali akıldan çıkarılmamalıdır. Hastanın yakından takibi ve tedavi edilebilir komplikasyonlara erken dönemde tanı konması önemlidir.


63. POSTSPİNAL MYOKLONUS VE SPİNAL ANESTEZİNİN NADİR KOMPLİKASYONLARI


63. POSTSPİNAL MYOKLONUS VE SPİNAL ANESTEZİNİN NADİR KOMPLİKASYONLARI 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.