SÖZ BİZDE OTURUMLARI

67. MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMADA YÜKSEK AKIŞLI NAZAL OKSİJEN TEDAVİSİNİN ROLÜ


Uzm. Dr. Volkan Alparslan
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON

Giriş
Hastanın mekanik ventilatörden ayrılması (weaning) %20 başarısızlıkla sonuçlanabilen zorlu bir süreçtir.

Yüksek akışlı nazal oksijen tedavisi(HFNC) oksijenasyonu iyileştirmek için kullanılan yeni bir tekniktir. HFNC oksijen tedavisinde ısıtılmış ve nemlendirilmiş hava-oksijen karışımı geniş çaplı nazal kanülle dakikada 20-60 L olacak şekilde hastaya verilir.

HFNC tedavisi son yıllarda weaning yapılan hastalarda post ekstübasyon sonrası re-entübasyonu önlemek için alternatif bir solunum desteği yöntemi olarak dikkat çekmektedir.

Tartışma
Re-entübasyon yoğun bakım ve hastane kalış süresini uzatır bununla birlikte yüksek mortalite ile ilişkilidir. HFNC oksijenasyonu iyileştirir ve hastaya konforlu bir solunum desteği sağlar bununla birlikte HFNC re-entübasyon ihtiyacını azaltmaktadır.

Konvansiyonel oksijen tedavisi ile HFNC oksijen tedavisi karşılaştırıldığında HFNC ile daha yüksek inspire edilen oksijen fraksiyonu(FiO2) sağlanlandığı ve mukosiliyer fonksiyonun daha iyi korunduğu gösterilmiştir. HFNC ile farenks seviyesinde 2 ile 8 cm H2O arasında havayolu basıncı elde edilir bu PEEP ile benzerlik gösterir ve bu basınç akış miktarı ve hastanın solumun paterni (ağzının açık olup olmaması) ile orantılıdır. Bir diğer önemli etkisi de HFNC nin akışa bağlı olarak CO2 yıkama(wash-out) etkisidir. Bu etki nazofarenksde gerçekleşir. Anatomik ölü boşluk ventilasyonunu azaltır ve CO2’in yeniden solunumunu azaltır.

Sonuç
HFNC tedavisi kanıtlanmış bir klavuzdan yoksun olmasına rağmen klinik kullanımı yoğun bakımlarda gittikçe artan rutin bir tedavi halini almaktadır


67. MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMADA YÜKSEK AKIŞLI NAZAL OKSİJEN TEDAVİSİNİN ROLÜ


67. MEKANİK VENTİLATÖRDEN AYIRMADA YÜKSEK AKIŞLI NAZAL OKSİJEN TEDAVİSİNİN ROLÜ 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.