SÖZ BİZDE OTURUMLARI

68. PEKTORAL BLOKLAR


Ahmet Yalçın GÜVENLİ
SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon kliniği

GİRİŞ
Meme kanseri, Amerika Birleşik Devletleri'nde tahmini tüm yeni kanser vakalarının% 29'unu oluşturan kadın hastalarda en sık görülen kanserdir. Tedavisi multidisipliner olmakla birlikte, çoğunlukla meme cerrahisi meme kanseri vakalarının birincil ve en etkili terapötik tedavisidir. Kadınların% 40'ında şiddetli akut postoperatif ağrı görülür. Akut postoperatif ağrı kronik postmastektomi ağrısının gelişiminde risk faktörüdür. Meme operasyonlarından sonra yüzde 15-25 oranında kronik ağrı görülebilmektedir.Postoperatif ağrı tedavisinde rejyonal yöntemlerin uygulanması; hem etkin postoperatif analjezi, hem de kronik ağrı insidansının azalması açısından çok önemlidir.

Anestezi alanında son yıllarda ultrasonografinin kullanıma girmesi yeni blokların ortaya çıkmasına ve uygulanmasına imkan vermiştir.2011 yılında Rafael Blanco PECS I bloğunu tanımlamış ,pektoral major ile minör kasları arası medial ve lateral pektoral sinirlerini bloke ederek meme cerrahilerinde başarılı postoperatif analjezi sağlanabileceğini bildirmiştir. 2012 de, R. Blanco modifiye pektoral blok yani PECS II bloğunu tanımladı . PECS II blok ise pektoral minor ile serratus kası arasına lokal anestezi verilerek pektoral kaslar arasındaki lateral ve medial pektoral sinirlerin yanı sıra, T2-4 spinal sinirlerleri, uzun torasik sinirlerin de blokajını da hedef almaktadır. . Geniş insizyonlarda ve aksiller diseksiyon uygulanacak hastalarda analjezi sağlamak için kullanılabileceğini öne sürülmüştür. Önceleri rejyonel teknik olarak torasik epidural ve paravertebral blok uygulalamaları kullanılmaktayken günümüzde Pektoral bloklar( özlellikle paravertebral bloğa )alternatif olarak öne çıkmaktadır.

TARTIŞMA
Meme cerrahisinde torasik epidural blok, torasik paravertebral blok (TPVB), interkostal sinir blokları, interskalen blok ve yara yeri infiltrasyonu anestezi ve / veya analjezi amaçlı kullanılmıştır. Özellikle torasik epidural blok ve paravertebral blok, pozisyon açısından zordur ve komşulukları bakımından önemli komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Pektoral bloklar, kas fasyaları arasına lokal anestezik ilaç verilerek ilgili sinirlerin blokajını hedefleyen komplikasyon bakımından çok daha güvenli bloklardır.Pozisyon verme gibi bir sıkntıntı yaşanmamaktadır.Pektoral bloklarda hem interkostal sinirler hemde brakial peksustan gelen sinirler bloke edilmektedir.

SONUÇ
Meme cerrahisinde Pectoral bloklar , iyi anatomik ve ultrason bilgisine dayanan, kolayca tanımlanabilen, kolay öğrenilebilen teknikler olduğundan paravertebral ve nöroaksiyel yöntemlere mükemmel alternatif olmaktadırlar.


68. PEKTORAL BLOKLAR


68. PEKTORAL BLOKLAR 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.