SÖZ BİZDE OTURUMLARI

69. Epiduroskopi ve Nadir Komplikasyonları


Uzm. Dr. Yasin TİRE
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği

GİRİŞ
Epiduroskopi, kronik bel ağrısı olan hastalarda tanısal ve terapötik olarak kullanılan minimal invaziv bir tekniktir. Temel olarak spinal-epidural boşluğun endoskopla görüntülenmesi esasına dayanan bir prosedürdür. Spinal yapışıklıkların lazerle ya da mekanik olarak açılmasına ve inflame dokulara steroid enjekte edilmesine olanak sağlar. Günümüzde epiduroskopinin yararına dair yayınlanmış az sayıda prospektif çalışma olmasına rağmen, retrospektif çalışmalar disk hernisi olan ya da bel cerrahisi sonrası bel ağrısı devam eden hastalarda epiduroskopinin klinik ve maliyet etkinliğini göstermiştir.

TARTIŞMA
Uygun hasta seçimi, epiduroskopinin sonuçları açısından çok önemlidir. Epiduroskopinin başlıca endikasyonları; İnvaziv işlemlerden sonra meydana gelen epidural fibrozis veya radikülopati gibi patolojik ya da anatomik yapıların ve durumların ayırt edilmesi, postlaminektomi sendromu, lumbar spinal stenoz, radikülopati ile birlikte seyreden servikal disk hastalığı, lumbar ağrı ve radikülopati, postoperatif epidural yapışıklık, kronik refrakter bel ağrısı ve başarısız bel cerrahisidir. Kontrendikasyonları ise, sistemik ve lokal enfeksiyonlar, kanama yatkınlığı, koagülopatiler, büyük, sekestre ve ekstrüde disk hernileri, kauda-equina sendromu gibi ağır nörolojik semptomları ve hastanın işlemi kabul etmemesidir. Hastalar için operasyon öncesi rutin genel anestezi hazırlığı yapılmalıdır. İşlem esnasında EKG, pulseoksimetri, noninvaziv tansiyon monitorizasyonu yapılmalıdır. Hastalara sedoanaljezi amacıyla midazolam ve fentanil tercih edilebilir. Cerrahinin lokal desteği ile puron pozisyonunda maske O2 desteği altında spontan solunum korunarak ve endtidal CO2 monitörizasyonu gözlenerek işlem sonlandırılabilir.

SONUÇ
Epiduroskopi sırasında komplikasyonlar genellikle dural zedelenme, epidural damar delinmesi ya da epidural kanama şeklinde görülür. İşlem sırasında enjekte edilen yüksek volümde serum fizyolojik, epidural basınçta ani artışlara neden olabilir. Bu durum, girişim alanından uzaktaki nöral dokularda bile perfüzyonun bozulmasına neden olabilir. Epiduraskopi esnasında anestezi tarafından uygulanan sedasyon nedeniyle, bu hastaların postoperatif takibinde solunumsal ve kardiyak komplilasyonlara dikkat edilmelidir.


69. Epiduroskopi ve Nadir Komplikasyonları


69. Epiduroskopi ve Nadir Komplikasyonları 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.