SÖZ BİZDE OTURUMLARI

72. İKİ BİN YİRMİYE BİR KALA UZAYDA KAYIP MI OLDUK? Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde 2008 den günümüze kadar olan Türkiye Kaynaklı Yayınlar


Zeynep ÇAĞIRAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İzmir

Giriş
Tüm dünyada uluslararası yayın ve bu yayınlara yapılan atıflar temelinde hazırlanan indeksler kurumların bilimsel performansını değerlendirmek ve bu kurumlar arasında sıralama yapmak için sıkça kullanılmaktadır. Dolayısıyla uluslararası bilimsel dergi indeksleri yüksek dergilerde çıkmış bilimsel yayınların sayısı bir ülkenin bilimsel aktivitesinin önemli belirteçlerinden biridir. Türkiye`nin genel bilimsel etkinlik değerlendirmelerinde yayın sayısındaki hızlı artışa rağmen hastanın yapılacak işlem için sigortalanma zorunluluğu gibi nedenlerle etik kurul onaylarının alınamaması nedeniyle yayın kalitesinde de aynı artışın görülemeyebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle çalışmamızda Türkiye`deki anestezi kliniklerinin son 10 yıl içerisindeki uluslararası yüksek kaliteli yayın üretkenliklerini değerlendirerek güncel durumu ortaya koymayı amaçladık.

Tartışma
Çalışmamızın ilk aşamasında, “Thomson Reuters Web of Science” veri tabanında Science Citation Index ve Science Citation Index Expanded dergilerde ?Anesthesiology” seçilerek, SCI/SCI-E indeksindeki dergilerin listesine ve ISSN numaralarına ulaşıldı. Pubmed veri tabanı kullanarak 2018 den 2007’ e kadar Türkiye’den anestezi, ağrı ve yoğun bakım konulu SCI/SCI-E indeksi bu dergilerde yayınlanan çalışmaları listeledik. Her bir çalışmanın yayın yılını, konusunu, yöntemini, aldığı atıf sayısını ve hangi kurum tarafından yapıldığını kaydettik. Pubmed’e ?Anesthesiology° ve ?Turkey? başlığı girildiğinde toplam 3486 makale bulundu. Daha önceden belirlenmiş olan SCI/SCI-E dergi arasından seçtiğimiz ölçütlere uyan Türkiyeden toplam 583 (%16.7) yayın bulundu. Yayınların en fazla olduğu yıl 2018 (% 14.4) en az olduğu yıl ise 2015 (%5.3) idi. En çok yayın yapan kurumun Başkent üniversitesi olduğu görüldü.

Sonuç
Yıllar içindeki yayın sayısında her nekadar artış var gibi görülse de yayın kalitesi değerlendirme ölçütlerinde aynı artış görülmemektedir. Dolayısı ile ülkemizdeki anestezi alanında bilimsel yayın yapmanın güçlüklerinin tartışıldığı, çözüm önerilerinin sunulduğu ve deneyimlerin paylaşıldığı yazılı ve sözlü platformların daha fazla olması gerektiğini düşünmekteyiz.


72. İKİ BİN YİRMİYE BİR KALA UZAYDA KAYIP MI OLDUK? Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde 2008 den günümüze kadar olan Türkiye Kaynaklı Yayınlar


72. İKİ BİN YİRMİYE BİR KALA UZAYDA KAYIP MI OLDUK? Anesteziyoloji Alanında Science Citation Index ve Citation Index-Expanded İndekslenen Dergilerde 2008 den günümüze kadar olan Türkiye Kaynaklı Yayınlar 

Bu konu için bir sunum dosyası bulunmamaktadır.